Het verloop
Het idee van deze actie is geboren op vrijdag 9 januari 2004. Jacob begon op dat moment aan een cursus bij Landmark Education te Amsterdam. In het kader van deze cursus wilde hij een project doen waarbij hij iets met Hongarije wou. Na wat heen en weer praten etc. besloot hij om speelgoed in te gaan zamelen voor kindertehuizen in Hongarije. Het doel was een oplegger vol speelgoed welke voor 31 maart 2004 in Hongarije moest zijn.

In januari zijn de diverse voorbereidingen voor de actie getroffen. Ben, Peter en Jörg traden toe tot de organisatie en met zijn vieren hebben we dit project tot een succes gemaakt. In het begin nam Gert-Jan ook deel aan de actie, maar in verband met een gebrek aan tijd besloot hij uit de organisatie te stappen.
We zijn begonnen met het bouwen van een website, het maken van een poster (met dank van Nieke van Oostenbrugge) en het leggen van contact met de Stichting Hulptransport Hongarije. Ook gaven we de eerste publiciteit aan de actie middels een berichtje op het intranet van het Ministrie van LNV. Dat zorgde er ook voor dat in januari het eerste speelgoed binnenkwam.

De maand februari stond in het teken van het uitbouwen van de organisatie. Het aantal inzamelpunten liep op tot meer dan 25 verspreid over het hele land. De laatste inzamelpunten werden in maart geopend. Ook kwamen de eerste oproepen om speelgoed in te leveren in de krant. Onder media vind je een overzicht van de kranten waar we in gestaan hebben.
In februari begonnen onze zorg over de sponsoring te groeien. Het lukte ons behoorlijk om de kosten te drukken. Voor het binnenlands transport vonden we voldoende mensen die een bijdrage wilde leveren zodat dat niets hoefde te kosten. We moesten echter wel 1.400 euro hebben voor diesel, douane etc. voor het transport naar Hongarije.
In de loop van februari werd duidelijk dat het transport naar Hongarije niet in maart, maar in april zou plaatsvinden.

Maart was de maand van het echte inzamelen. Aan het begin van de maand waren niet meer dan enkele tientallen dozen met spullen binnen. Halverwege maart stonden we volgens een globale telling op ruim 300 dozen met spullen.
Op 21 maart begonnen we met de eindsprint. Deze begon met een bedel e-mail om geld voor het transport te krijgen. Verder gingen een aantal inzamelpunten helemaal los. Dit maakte niet alleen dat we binnen een week een grote sponsor, 250 euro, hadden gevonden, maar ook nog eens 600 dozen met spullen binnen kregen. In al deze dozen zaten onder andere: