De actie
Het idee voor de actie "Samen Spelen, Samen Delen" is geboren uit een cursus die Jacob Vaarkamp gevolgd heeft. Hij heeft drie vrienden benaderd om mee te doen. Het doel is om in de maanden februari en maart 2004 zoveel mogelijk speelgoed in te zamelen in heel Nederland en dit begin april in een vrachtauto naar Hongarije te vervoeren en daar ter beschikking te stellen aan kindertehuizen.
Hongarije is het doel omdat Jacob en zijn vrouw Gabrielle een speciale band met dit land hebben. Hongarije is een voormalig Oostblokland dat zich in rap tempo ontwikkelt, maar waar het welvaartsniveau nog steeds laag ligt, met name in het noordoostelijk gedeelte. De geïsoleerde ligging heeft tot nu toe weinig economische groei opgeleverd en de Hongaarse regering heeft geen geld om dit arme gebied grootschalig te ontwikkelen.

In heel Hongarije zijn meer dan 8.000 kindertehuizen, waar de welvaart bepaald nog niet is doorgedrongen. Er zijn in Nederland diverse actiegroepen bezig om voor dit gebied spullen en geld in te zamelen. De actie "Samen Spelen, Samen Delen" wil niet los van deze initiatieven opereren, maar juist ondersteunend zijn. Wij hopen onder andere door ons netwerk van vrienden, kennissen en collega's en de netwerken van deze mensen tijdelijk wat extra hulp te mobiliseren.
De Stichting Hulptransport Hongarije uit Apeldoorn is al zes jaar bezig met hulptransporten naar Hongarije en heeft in die tijd een goed beeld gekregen van de noden in het land. Deze stichting brengt het speelgoed dat wij verzamelen, naar Hongarije en zorgen dat het op de goede plaats terecht komt.

We hebben bewust gekozen voor de korte actie om een impuls te geven aan het werk dat andere mensen al jaren doen en hopen hiermee een zinvolle bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Hongarije dat sinds 1 mei 2004 als mede EU-lidstaat wel heel dichtbij ons staat.