Stukjes
Ook op onze bruiloft waren er stukjes. De kwaliteit was redelijk en wat eigenlijk het meest opviel was het venijn, dit was heel beperkt. Van alle slechte dingen die wij de afgelopen 30 jaar hebben uitgevreten is slechts een zeer beperkt deel naar voren gekomen.

Wat wij echter veel belangrijker vinden is het feit dat er mensen zijn geweest die de moeite hebben genomen om iets in elkaar te zetten. Dat waarderen wij enorm. Daarom, en ook om iedereen die er niets van kon verstaan de mogelijkheid te geven alles nog eens na te lezen, hebben we hieronder linkjes opgenomen naar de afzonderlijke stukjes.