Maart 2011, het werk van Gabrielle
Zoals zoveel mensen werkt Gabrielle op een kantoor waarbij het voor de buitenwacht op zijn zachts gezegd niet helemaal duidelijk is wat daar binnen nu de hele dag gebeurt. Met dit nieuwsbericht proberen we wat meer duidelijkheid te geven in wat Gabrielle de hele dag zoal doet.
We hebben de onderstaande tekst niet zelf geschreven, maar letterlijk overgenomen uit de PoPo van februari 2011. Dit was voor ons een kleine moeite omdat Jacob niet alleen in de redactie van de PoPo zit, maar binnen de redactie het lay-outen doet, en wij dus toegang hebben tot de originele documenten.

De Nederlandse Ambassade in Mexico, de afdeling Landbouw


door Leonora Hammer

Onder de Nederlanders in Mexico wordt er vaak gesproken over "onze" ambassade en wat ze daar wel of juist niet voor ons doen. Soms zijn dit positieve gesprekken maar zeker zo vaak wordt er ook gemopperd. Maar wat weten we nu eigenlijk van die ambassade, de mensen die er werken en wat zij doen? Om wat meer zicht te krijgen op wat er in die wasmachine in Santa Fe gebeurt heeft de redactie van de PoPo de ambassade uitgenodigd om in een reeks van artikelen iets over zichzelf te schrijven. Deze, eerste, keer de visie van Leonora Hammer op de afdeling Landbouw.

Ik ben Leonora Hammer, Landbouw Assistent, in het Spaans "Asesor del Departamento Agrícola" van de Nederlandse Ambassade te Mexico. Ik doe dit sinds november 2002 toen ik mijn avontuur met de Nederlandse cultuur begon.
Mijn werkervaringen tot dat moment hadden altijd te maken met talen, internationale handel en netwerken tussen Mexico en andere landen. Dus vond ik deze baan uitstekend voor mijn verdere professionele en persoonlijke ontwikkeling. Persoonlijk was ik ook enthousiast om met Europese collega's, organisaties en bedrijven samen te werken, een nieuwe taal te kunnen leren en een deel van mijn biculturele achtergrond, ik heb voor een deel Duits bloed in mijn aderen, te kunnen gebruiken.

Landbouw binnen de ambassade

De Landbouw Afdeling is onderdeel van de Nederlandse ambassade, niet alleen hier in Mexico maar ook in veel andere Nederlandse ambassades in de wereld. Sinds kort valt deze afdeling onder het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, het resultaat van de fusie in 2010 van de ministeries van Economische Zaken en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De werkvelden die we hebben zijn de land- en tuinbouwsector, de verwerkende industrie inclusief levensmiddelen, visserij en natuurontwikkeling. Voor Mexico is de tuinbouw de belangrijkste sector, gevolgd door de veehouderij (melkkoeien, kippen en varkens). Ons team bestaat uit vier mensen: de Landbouwraad Gabrielle Nuijtens-Vaarkamp, Anna-Maria Zomerdijk als Administratief Medewerkster, Mario Martinez, chauffeur/assistent en ondergetekende als Landbouw Assistent.

Ons team, v.l.n.r. Leonora Hammer, Gabrielle Nuijtens-Vaarkamp, Anna-Maria Zomerdijk en Mario Martinez
Ons team, v.l.n.r. Leonora Hammer, Gabrielle Nuijtens-Vaarkamp, Anna-Maria Zomerdijk en Mario Martinez

Wat doet een Landbouw Assistent

Een Landbouw Assistent is de ogen en oren in het buitenland voor Nederland in relatie tot de landbouw in de meest brede zin van het woord. Mijn klanten zijn de regering, ministeries, organisaties, bedrijven en ook personen die informatie willen voor hun projecten, bij voorbeeld hier in Mexico. Van een lokale landbouw assistent wordt verwacht dat deze goede kennis heeft van beide landen: Nederland en hier, Mexico.

Informatie betekent niet alleen statistieken of markt studies, maar ook advies over bepaalde projecten, mensen en bedrijven, onderhandelingen over van markttoegang, netwerken en ook lijsten met mogelijke contacten om handelsactiviteiten op gang te krijgen. Een belangrijke activiteit hier is de dagelijkse selectie van belangrijk nieuws over veranderingen in wetgeving of subsidies die de handel of investeringsprojecten aangaan. Daarvoor hebben we onze maandelijkse Agri News Mexico, een nieuwsbrief die aan meer dan 1.000 Nederlandse contacten wordt opgestuurd.

Ook interessant en heel dynamisch is het om handelsmissies te organiseren, vaak in samenwerking met Nederlandse en Mexicaanse belangenorganisaties. Deze activiteiten zijn arbeidsintensief maar hebben aan het einde meestal goede lange termijn resultaten voor de Nederlanders en de Mexicanen. Zo organiseren we voor de tuinbouw jaarlijks een grote Holland inzending met Nederlandse bedrijven actief in de tuinbouw op de belangrijkste tuinbouwbeurs van Mexico in Irapuato (Guanajuato) en organiseren we voor de dierlijke sector dit jaar een roadshow door Mexico waar geïnteresseerde Nederlandse bedrijven zich in de belangrijkste Mexicaanse provincies met veehouderij kunnen presenteren en we potentieel zakenpartners voor ze zoeken. Wist u dat Mexicanen de grootste consumenten ter wereld zijn van eieren? Gemiddeld eten ze vier eieren per dag. Dit maakt dat er hier een grote pluimvee sector is, met Bachoco natuurlijk als een belangrijk voorbeeld.

Mexico is een belangrijke producent van eieren
Mexico is een belangrijke producent van eieren

Onze werkvelden

Ons belangrijkste doel is om Nederlandse en Mexicanen met elkaar in contact te brengen om succesvolle landbouwprojecten te kunnen ontwikkelen. Ook kunnen bedrijven bij ons terecht als ze vragen hebben over de invoermogelijkheden van landbouwproducten in Mexico en in Nederland/Europa. Maar ook vragen over de invoer van huisdieren die worden meegenomen door reizigers die tussen Nederland en Mexico vliegen, is een onderwerp dat door onze afdeling wordt behandeld. Per jaar behandelen we zo'n 250 vragen die gaan over invoertrajecten, subsidiemogelijkheden en waar de belangrijkste kansen liggen.

We hebben in onze werk heel duidelijk gekozen voor twee prioriteitssectoren, zoals gezegd de tuinbouw en de dierlijke sector, omdat daar de meeste vraag naar is aan Mexicaanse zijde en een goed passend aanbod aan Nederlandse kant. Tuinbouw is wel onze topprioriteit, gemiddeld 70% van onze tijd zijn we bezig met onderwerpen die op tuinbouwgebied liggen. Op dit moment is dat vooral de voedingstuinbouw in kassen, dat wil zeggen vooral veel tomaten (Mexico is de grootste tomatenexporteur ter wereld) en paprika's die naar Amerika worden geëxporteerd.

Rond Querétaro zijn een tiental Nederlandse bedrijven gevestigd die zich bezig houden met de tuinbouw: van de productie van paprika's, biologische bestrijding (bestrijding van ziektes met insecten) tot vestigingen van Nederlandse bedrijven die actief zijn in de kassenbouw en de inrichting van kassen (verwarming, goten, beluchting, sorteermachines etc.). Daarnaast zijn alle grote bedrijven die zaden ontwikkelen, produceren en verkopen, hier in Mexico gevestigd en die hebben van origine een sterke link met Nederland, omdat Nederland sinds jaar en dag een belangrijk land is voor verdeling van gewassen maar de meeste bedrijven inmiddels zijn overgenomen door grote multinationals als Bayer en Monsanto. Tot slot is Mexico al een aantal jaren de belangrijkste buitenlandse markt voor Nederlandse kassen. Dus als je rondrijdt in Mexico en je ziet in met name in de Bajio regio een glazen kas: grote kans dat die door Nederlanders is geleverd en gebouwd!

Voor deze sector, die dus al stevig in Mexico aanwezig is, zoeken we naar nieuwe investeringsmogelijkheden, proberen we een nieuwe groep bedrijven deze kant op te krijgen en staan we de bedrijven bij als ze problemen hebben aan de grens bij de export en/of import van hun producten. Wij zijn dan degene die dat bij de Mexicaanse autoriteiten aankaarten en samen, kijkend naar de regelgeving aan beide kanten, zoeken naar oplossingen of lobbyen voor aanpassing van de regelgeving.

Op werkbezoek met een groep Nederlandse bedrijven op het agropark in Queretaro
Op werkbezoek met een groep Nederlandse bedrijven op het agropark in Queretaro

De tweede prioriteit is dus de dierlijke sector en daar zien wij op dit moment mogelijkheden die we proberen te verkopen aan het Nederlandse bedrijfsleven. Daar zetten we ook een ander type activiteiten voor op, meer gericht op marktstudies, onderhandelen of we de Nederlandse producten toegelaten krijgen door de Mexicaanse autoriteiten (die proberen te voorkomen dat bepaalde dierziektes met de producten mee ingevoerd worden) en marktverkenning samen met de bedrijven door het organiseren van bedrijfsbezoeken, seminars en match making.

Het grote voordeel is, is dat we een goed netwerk hebben van overheden, organisaties en bedrijven, zowel in Nederland als in Mexico. Vaak zijn een paar telefoontjes of mailtjes genoeg om bedrijven met elkaar in contact te brengen dan wel dat een organisatie aan de slag gaat om ons te helpen bij de organisatie van onze activiteiten. Bovendien staat Nederland, als tweede agrarisch exporteur ter wereld, zeer goed bekend als landbouwland, naast natuurlijk de bekende klompen, molens en tulpen. Wat die tulpen betreft: Mexico betrekt bijna alle bloembollen uit Nederland om ze hier te laten bloeien voor productie van verse tulpen of in een potje te stoppen en te verkopen.

Door de focus die we hebben aangebracht in de meest kansrijke sectoren in de Mexicaanse staten die het beste passen bij het Nederlandse aanbod, kunnen we doelgericht te werk gaan met de beperkte middelen die we hebben en successen benutten voor nieuwe projecten. Het is niet zo dat we andere type producten niet behandelen, maar dat doen we meer reactief.

Wat we niet doen of minder leuk vinden om te doen

Vaak zijn we voor bedrijven het eerste aanspreekpunt als ze plannen hebben om actief te worden in Mexico. Vaak hebben we dan een studie op de plank liggen die een eerste blik geeft op de potentiële marktkansen. Maar er zijn ook bedrijven die voor een groot aantal producten dezelfde vraag (wat zijn mijn kansen) naar onze ambassades in meerdere landen sturen. Die bedrijven sturen we meestal een kort berichtje terug met het verzoek meer specifieke informatie aan te leveren alvorens wij aan het werk gaan. Vaak hoor je dan niets meer terug, wat voor ons het signaal was dat men niet echt serieus met Mexico verder wil. Het is dus dat we best bereid zijn om hard voor een bedrijf te werken maar we gaan niet het (huis)werk voor het bedrijf doen. Ook vragen over leuke vakantieplekken, het maken van vertalingen of verzoeken voor hotelreserveringen wijzen we vriendelijk doch dringend af: daarvoor zijn we niet en je kunt je afvragen hoe zelfstandig een bedrijf met die voorbereiding op de Mexicaanse markt kan functioneren. Het inhuren van een consultant is dan meer op zijn plek.

Wat ook wel eens jammer is, is dat bedrijven met name contact opnemen als er iets fout is gegaan (containers staan vast, subsidies niet worden uitbetaald): dat zijn vaak momenten dat de ondernemer in de stress zit en we soms moeten concluderen dat zaken echt niet op orde zijn en we weinig meer kunnen doen. Dat zijn niet altijd de meest leuke gesprekken maar als we duidelijk en open aangeven waarom we bepaalde zaken niet kunnen/willen doen (bijvoorbeeld fout ingevulde papieren herstellen of ladingen die niet voldoen aan de Mexicaanse regelgeving) dan is er ook wel vaak begrip.

En soms werken we heel hard aan iets op verzoek van het bedrijfsleven en dan horen we daarna niets meer. Dat zijn momenten waarop je denkt: hoe kan ik dit de volgende keer voorkomen. Zo zijn we al een jaar bezig om de uitvoer van een wolf uit Nederland naar een safaripark in Mexico mogelijk te maken. De overheidsdiensten die zich bezig houden met de importvoorwaarden (in Mexico Senasica van het Ministerie van Landbouw en in Nederland de Voedsel en Warenautoriteit) hebben via ons al heel wat informatie over ziektes waarop het dier moet worden gecontroleerd en de benodigde papieren uitgewisseld. Hebben we de papieren eindelijk rond blijkt dat de kopende partij al tijden geen contact meer heeft gehad met de verkopende partij en het nog maar de vraag is of de verkoop doorgaat.

Waar we trots op zijn

We zijn al lange tijd actief in de kas tuinbouw sector. In 2005 begonnen we met een kleine stand op de nationale tuinbouwbeurs Expo Agro Guanajuato in Irapuato. We waren helemaal alleen als landbouw afdeling aanwezig met promotiemateriaal over de Nederlandse tuinbouwsector maar met veel energie om de Nederlandse producten en diensten aan de Mexicaanse groentetelers te laten zien. Onze concept begon te groeien: al in 2007 hadden we meer dan 20 Nederlandse bedrijven in ons Nederlandse Paviljoen verwelkomen en hebben we een groep van meer dan 50 mensen die bijna allemaal regelmatige aan onze jaarlijkse tuinbouwmissie en expo deelnemen en met goede handels- en investeringsresultaten!

Mijn laatste woorden

Mexico is in een proces om zijn handels en investeringspartners te verbreden naar andere landen dan de Verenigde Staten. Veel sectoren in de landbouw groeien en Mexicaanse producten zoals groenten en fruit winnen nog steeds aan positie in de internationale markten. Die zijn goede kansen voor Nederlandse bedrijven die met Mexico handel en investeringen willen aangaan. En we zijn dus hier om deze Nederlanders te informeren, te introduceren in netwerken en om ze te ondersteunen bij hun activiteiten. Maar uiteindelijk zijn de bedrijven zelf verantwoordelijk voor hun resultaten.

Meer en meer zien we bedrijven die na een eerste investering in Mexico verder willen gaan door er een eigen bedrijf te openen. Ook wordt de stap gezet om na een vertegenwoordiging door importeurs en agenten zelf hier een eigen vertegenwoordiging te openen. Dat zijn positieve signalen. Onze afdeling is bekend bij de Nederlandse en Mexicaanse bedrijven, autoriteiten en organisaties, we hebben een goed en groeiend netwerk. Nu is Mexico op zoek naar een beter niveau aan machines, kassen, ingrediënten. Nederlands heeft een goed imago in de landbouw en andere sectoren. En Mexico wil leren, wil kopen, wil samenwerken. En wij zijn hier we om beide kanten te informeren en te adviseren!