Januari 2007, luchtvervuiling in Peking
Deze keer geen verhaal over iets wat we meegemaakt of gezien hebben, maar een verhaal van Jacob over de luchtvervuiling in Peking. Is die nu echt zo erg als men zegt of valt het wel mee?

Inleiding

Het weer is voor vele mensen een dankbaar gespreksonderwerp. In Peking gaat het daarbij niet alleen over het weer, maar ook over de luchtvervuiling. Toen wij twee jaar geleden hoorde dat we naar Peking zouden verhuizen was dit voor ons ook een aandachtspunt.
Tot op dit moment vinden wij de luchtvervuiling (op het gevoel) niet tegenvallen. Je hoort hier overigens verschillende verhalen over. Andere mensen vinden het hier erg smerig. Een probleem bij de persoonlijke beoordeling van de luchtkwaliteit in Peking is dat het in Peking vaak erg droog (winter) of erg warm (zomer) is waardoor je (volgens mij) sowieso wat meer last van je luchtwegen hebt.
Het vinden van objectieve info over de luchtkwaliteit in Peking is erg lastig. Dus doen veel mensen het met opmerkingen zoals "een dag in Peking wonen staat gelijk aan 90 sigaretten roken". Ook lazen wij niet zo lang geleden een verhaal over iemand die een paar jaar geleden weggegaan was uit Peking. Rond die tijd ging hij naar de dokter voor een algemene controle. Deze dokter zei toen dat zijn gezondheid prima was maar dat hij wel minder moest gaan roken. Maar hij rookte niet! Wel had hij een paar jaar zeer regelmatig in Peking hardgelopen. Hoezo sporten is gezond? !

In de China Daily van 1 december 2006 stond een verhaal dat er weer een nieuw plan was om de luchtkwaliteit in Peking te verbeteren. Dit was voor Jacob een reden om weer eens op zoek te gaan naar aanvullende informatie over de luchtvervuiling in Peking. Dit leverde de volgende websites op:
Voor inwoners van Peking is de website van de BJMB met zijn dagelijkse voorspelling over de luchtvervuiling waarschijnlijk het interessantst. Jammer alleen dat de Engelstalige versie van deze website niet goed werkt waardoor de voorspelling niet te zien is. Dit echter wel op te lossen door gebruik te maken van Babelfish, zie deze link. Helaas werkt ook de Chinese site van het BJMB niet goed waardoor (zover ik getest heb), de voorspellingen alleen goed te zien zijn wanneer je een computer met Windows en Internet Explorer hebt.
Vooral de website van het het SEPA is erg informatief. Daar staan gegevens over de dagelijkse luchtvervuiling in Peking vanaf 5 juni 2000. Verder is er ook achtergrondinformatie over normen etc. te vinden.
Overigens kunnen de voorspelling van het BJMB niet rechtstreeks vergeleken worden met de uitkomsten die het SEPA publiceert. De voorspellingen van het BJMB hebben betrekking op de periode van 20.00 uur (de vorige dag) tot 20.00 uur en de uitkomsten van het SEPA op de periode van 12.00 uur ('s middags, de vorige dag) tot 12.00 uur.

De Chinese normen voor luchtvervuiling

Voordat je iets kunt zeggen over de gegevens moet je natuurlijk weten hoe deze gegevens tot stand zijn gekomen. De eerste vraag die naar boven komt is, hoe betrouwbaar zijn deze gegevens? Wat dat betreft geldt voor deze gegevens hetzelfde als voor alle getallen die de Chinese overheid publiceert, laten we ze maar beschouwen als een goede indicatie. Wat de daadwerkelijke betrouwbaarheid van de getallen is, is ons volstrekt onbekend, maar dit is wel het beste wat er is.

De volgende tabel geeft aan hoe de Chinezen tegen de getallen over de luchtvervuiling in Peking aan kijken:
API* Kwalificatie Klasse Gevolgen voor de gezondheid Aanbevolen maatregelen
0 - 50 Zeer goed 1 Dagelijkse activiteiten hebben geen gevolgen voor de gezondheid. -
51 - 100 Goed 2
101 - 150 Iets vervuild 3A De symptonen van mensen met hart- en longziekten nemen licht toe, terwijl gezonde mensen . . . (en toen volgende er voor mij een volstrekt onbegrijpelijke tekst "while the healthy people will appear stimulate symptom"). Mensen met hart- of longziekten kunnen beter geen grote inspanningen doen en niet te veel buiten komen.
151 - 200 Licht vervuild 3B
201 - 250 Matig vervuild 4A De symptonen van mensen met hart- en longziekten nemen sterk toe, het uithoudingsvermogen daalt. Gezonde mensen vertonen lichte symptonen. Ouderen en mensen met hart- of longziekten kunnen beter binnen blijven en zich niet te veel inspannen.
251 - 300 Matig tot zwaar vervuild 4B
>300 Zwaar vervuild 5 Het uithoudingsvermogen van gezonde mensen daalt, bij sommige mensen zelfs sterk. Vergrote kans op enkele ziekten. Ouderen en zieken kunnen beter binnen blijven en zich niet inspannen. Anderen kunnen buiten activiteiten beter vermijden.
* API staat voor Air Pollution Index

Deze tabel roept twee vragen op, hoe wordt de API in Peking bepaald, en hoe zit het met de kwalificaties, kloppen die een beetje. Wanneer je exact wilt weten hoe de API berekend wordt verwijs ik je graag door naar het betreffende document van het SEPA.
Volgens mij gaat de berekening van de API ongeveer als volgt. In Peking meet men de vervuiling van vijf stoffen die bijdragen aan de luchtvervuiling (SO2, NO2, PM10 (fijn stof), CO en O3 (ozon)). Bij elke waarde van die men van de afzonderlijke stoffen meet hoort een API. Vervolgens is de hoogste API van deze afzonderlijke stoffen is vervolgens de API van die dag. Een dag loopt hierbij van 12.00 uur ('s middags) van de vorige dag tot 12.00 uur van de betreffende dag.

Globaal zien de API's voor de verschillende stoffen er als volgt uit (de waarden zijn microgrammen (µg) per kubieke meter (m3)):

API SO2
(dag gemiddelde)
NO2
(dag gemiddelde)
PM10
(dag gemiddelde)
CO
(uur gemiddelde)
O3
(uur gemiddelde)
50 50 80 50 5.000 120
100 150 120 150 10.000 200
200 800 280 350 60.000 400
300 1.600 565 420 90.000 800
400 2.100 750 500 120.000 1.000
500 2.620 940 600 150.000 1.200

De dagelijkse rapportage van het SEPA bevat niet alleen de API, maar ook de stof die verantwoordelijk was voor deze API en de klasse. Overigens publiceren ze deze gegevens over de luchtvervuiling niet alleen voor Peking maar nog 80 steden in China.

Voor een beoordeling van de kwalificatie die de Chinezen geven aan de verschillende klasses verwijs ik naar het stuk hieronder waar ik de situatie in Peking vergelijk met die in Nederland. De kwalificaties die de Chinezen gebruiken zin voor Nederlandse begrippen "een beetje" aan de positieve kant.

De data

De gegevens over de luchtvervuiling in Peking heb ik van de website van de SEPA gehaald. Deze gegevens heb ik in een Excel-sheet gezet en vervolgens heb ik enkele eenvoudige analyses gedaan. Deze Excel-sheet (inclusief de onderstaande tabellen en grafieken) kan je via deze link downloaden. Mocht je zelf met deze gegevens gaan rekenen etc. dan zou ik erg op prijs stellen wanneer je hierbij vermeld dat je deze gegevens van deze website hebt gehaald.

Ten aanzien van de data wil ik nog het volgende opmerken:

De uitkomsten

jaar gemiddelde API
2001 113
2002 112
2003 97
2004 103
2005 99
2006 110
Bij de uitkomsten heb ik vooral gekeken naar de hoogte van de API en het aantal dagen dat in een bepaalde klasse valt. Hiernaast staat een tabel met de gemiddelde API per jaar. Op basis van deze zes jaar lijkt het niveau van de luchtvervuiling in Peking stabiel.

Wanneer ik kijk naar welke stof de luchtvervuiling veroorzaakt is het beeld heel helder. Op 7% van de dagen is ligt de API onder de 50 en meldt de SEPA dus geen meest vervuilende stof. Op 9% van de dagen is SO2 de meest vervuilende stof en op alle overige dagen, 84% van alle dagen, is fijn stof (PM10) de meest vervuilende stof.
Wanneer ik kijk naar de dagen dat SO2 de meest vervuilende stof is, blijkt dat de hoogste API op een dag in de periode 2001 tot en met 2006 dat SO2 de meest vervuilende stof 116 is. De gemiddelde API van alle dagen per jaar dat SO2 de meest vervuilende stof was ligt per jaar rond de 20 punten lager dan de gemiddelde API voor het gehele jaar. De stelling dat de luchtvervuiling in Peking vooral een fijn stof probleem is lijkt dus waar.

Vervolgens heb ik alle API's in één grafiek gezet. Buiten dat deze grafiek een enorme brij geeft waar niet heel veel aan te zien is, vallen er toch een paar dingen op. Zo hebben verreweg de meeste dagen een API tussen de 50 en 150. Er zijn enorme uitschieters naar boven waarbij het er op lijkt dat een API van 500 de maximale score is, een API hoger dan 500 komt niet voor terwijl er 12 dagen zijn met een API van 500. Verder zijn er redelijk wat dagen met een API onder de 50. Tot slot valt het op dat er in de periode juni tot en met september slechts enkele dagen zijn met een API boven de 150.

Ik vermoed dat de luchtvervuiling in de zomermaanden minder is omdat dit tevens de maanden zijn met de meeste neerslag waardoor een groot deel van de vervuiling uit de lucht "gewassen" wordt.
De pieken in het voorjaar zouden een gevolg kunnen zijn van de beruchte zandstormen. Echter met name november en de eerste helft van december kennen ook enkele flinke uitschieters. Het lijkt mij interessant op te kijken welk seizoen slechter is, het voorjaar of het najaar.
Hiervoor heb ik gekeken naar de dagen met een sterke luchtvervuiling (klasse 4A en hoger, een API van meer dan 200) en naar de dagen met extreme luchtvervuiling (klasse 5, een API meer dan 300). Deze twee tabellen geven beiden hetzelfde beeld, in het voorjaar (met name maart en april) zijn er in Peking ongeveer 2x zoveel dagen met een sterke luchtvervuiling dan in het najaar (met name november).

Wanneer je kijkt naar het aantal dagen met een sterke vervuiling is het ook interessant om te kijken naar het aantal dagen zonder luchtvervuiling (klasse 1, een API van 50 of minder). Dit levert de volgende tabel op. Wat hierbij opvalt is het geringe aantal dagen zonder luchtvervuiling in de maanden januari tot en met mei (met als uitzondering 2005), en dat de maand met de meeste dagen zonder luchtvervuiling in het najaar ligt (met als uitzondering 2006).

Kijkend naar zowel de dagen met een sterke luchtvervuiling als naar de dagen met weinig luchtvervuiling blijkt februari een positieve uitzondering in de winter te zijn, slechts enkele dagen met een sterke luchtvervuiling en relatief veel dagen zonder luchtvervuiling. Ik denk dat dit te maken heeft met het Chinese Nieuwjaar dat meestal in de maand februari valt. Tijdens Chinees Nieuwjaar liggen de meeste bouwactiviteiten drie weken stil en verlaten veel mensen de stad om naar hun ouders of vrouw elders in China te gaan. Hierdoor is er in deze periode ook veel minder verkeer. Of februari deze goede positie in de toekomst weet vast te houden is even afwachten. Sinds 2006 is het weer toegestaan om tijdens Chinees Nieuwjaar binnen de vierde ringweg vuurwerk af te steken.

Tot slot heb ik gekeken naar het aantal dagen in de verschillende klasses per jaar. Dit leverde de volgende grafiek op. Het algemene beeld is dat het aantal dagen per klasse door de loop der jaren redelijk constant is. Met als uitzonderingen klasse 2 waarin het aantal dagen gestaag stijgt en klasse 3A waarin het aantal dagen gestaag daalt. Dat deze verschuiving niet zorgt voor een daling van de gemiddelde API komt doordat er in 2006 niet alleen veel dagen met een API boven de 200 waren (het hoogste aantal per jaar in de periode 2001 tot en met 2006) maar dat hierbij ook nog veel hoge API's geregistreerd werden. In de periode 2001 tot en met 2006 waren er 12 dagen met de maximale API van 500. Van deze 12 dagen lagen 5 dagen in 2006.
Dat het aantal dagen in klasse 2 toeneemt is volledig in overeenstemming met de wensen van de overheid. In Peking is het aantal "Blue Sky Days", namelijk een politiek onderwerp. Het gaat hierbij om het aantal dagen met een API van 100 of minder (klasse 1 of 2).

Enkele conclusies op basis van de data

De algemene conclusie lijkt dat de luchtvervuiling in Peking niet beter maar ook niet slechter wordt. In de zomer (juni tot en met september) is de luchtvervuiling het laagst (minst erg). In het voorjaar (met name maart en april) is de luchtvervuiling het ergst en in het najaar (oktober tot en met december) wisselen slechte en minder slechte dagen elkaar af.

Hoe verhoudt de luchtvervuiling in Peking zich tot de luchtvervuiling in Nederland

Hierboven heb ik vooral gekeken naar de getallen zonder iets te zeggen of deze nu hoog of laag zijn. Om hier iets over te kunnen zeggen vergelijk ik de situatie in Peking met die in Nederland. Als eerste doe ik hierbij de aanname dat men zowel in Nederland als in Peking op een eerlijke manier meet.

Vervolgens ben ik op zoek gegaan naar de normen voor Nederland. Hierbij kom je al snel bij het RIVM terecht. Dan vallen al snel twee dingen op, in Peking worden ongeveer dezelfde stoffen gemeten als in Nederland. In Nederland meet men er een paar meer (NOx, lood en benzeen). Maar de stoffen waar in Nederland de meeste aandacht voor is worden in ieder geval ook in Peking gemeten.
Het andere dat opvalt is dat men in Nederland de gemeten waarden publiceert en daaraan normen voor overschrijding hangt. In Nederland werkt men niet, zoals in Peking, met een indexcijfer (API) en klasses. Hierdoor zijn de normen etc. niet 1 op 1 vergelijkbaar. Een overzicht van de normen voor Nederland staat op de website van het RIVM en in deze PDF die ik van deze website gehaald heb.

Op basis van de kaartjes die het RIVM over smog publiceert en de bijbehorende legenda heb ik de volgende tabel gemaakt (getallen in µg/m3):
  SO2
(dag gemiddelde)
NO2
(dag gemiddelde)
PM10
(dag gemiddelde)
O3
(uur gemiddelde)
Kwalificatie RIVM waarde API-klasse waarde API-klasse waarde API-klasse waarde API-klasse
Geen / geringe luchtvervuiling < 10 1 < 20 1 < 10 1 < 20 1
  10 - 20 1 20 - 50 1 10 - 30 1 20 - 80 1
  20 - 30 1 50 - 200 1 - 3A 30 - 50 1 80 - 180 1 - 2
Matige luchtvervuiling 30 - 50 1 200 - 250 3B 50 - 75 2 180 - 200 2
  50 - 350 2 - 3A 250 - 350 3B - 4A 75 - 125 2 200 - 220 3A
  350 - 500 3B 350 - 400 4A 125 - 200 2- 3A 220 - 240 3A
Ernstige luchtvervuiling > 500 3B - 5 > 400 4B - 5 > 200 3A - 5 > 240 3A - 5

Omschrijving van luchtverontreinigende stof en tijdsduur waarover gemiddelde wordt berekend Matige smog
(µ/m3)
Ernstige smog
(µ/m3)
SO2 uurgemiddelde concentratie 350 500
NO2 uurgemiddelde concentratie 200 400
PM10 24-uurgemiddelde concentratie 50 200
O3 uurgemiddelde concentratie 180 240
Verder staat op de website van het RIVM de hiernaast weergegeven tabel ten aanzien van matige en ernstige smog.

Voor NO2 lijken de Chinese en de Nederlandse kwalificaties redelijk hetzelfde te zijn. Voor O3 is dit al een stuk minder. Voor SO2 en met name voor fijn stof zijn de Chinese kwalificaties voor een bepaald niveau van luchtvervuiling een stuk vriendelijker dan de Nederlandse. In Nederland begint in het geval van fijn stof matige smog bij 50 µg/m3 en ernstige smog bij 200 µg/m3. In Peking is in het geval van fijn stof een niveau van 150 µg/m3 nog goed en een niveau tot 350 µg/m3 iets of licht vervuild.

Wanneer ik uitga van de indeling die het RIVM hanteert voor zijn kaartjes (dus de tabel met de kleurtjes) dan kom ik voor Peking voor de jaren 2001 tot en met 2006 tot de volgende tabel:
  2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kwalificatie RIVM dagen % dagen % dagen % dagen % dagen % dagen %
Geen / gering luchtvervuiling 12 3% 22 6% 27 7% 33 9% 35 10% 26 7%
Matige luchtvervuiling 56 15% 50 14% 54 15% 70 19% 65 18% 69 19%
  192 53% 203 56% 214 59% 176 48% 191 53% 182 50%
  82 22% 71 19% 65 18% 70 19% 63 17% 64 18%
Ernstige luchtvervuiling 23 6% 19 5% 5 1% 17 5% 9 2% 24 7%

Het beeld dat uit deze tabel naar voren komt is vrij helder. Op basis van de Nederlandse normen is er in Peking op 3 - 9% van de dagen (= 2 dagen per maand) sprake van geen of geringe smog, op 1 - 7% van de dagen sprake van ernstige of zeer ernstige smog en op de rest van de dagen (86 - 91%) varieert de luchtvervuiling tussen matige smog tot iets minder ernstige smog.
Ter vergelijking, in de Nederlandse discussie rond fijn stof overschrijden de meest vervuilde meetpunten (een stad heeft meerdere meetpunten) in 2005 en 2006 de grens van 50 µg/m3 op minder 25% van de dagen. Oftewel op die plaatsen was op 75% van de dagen nog steeds sprake van geen of geringe smog (zie deze website). In Peking streeft men er na om in 2007 (gemiddeld voor de hele stad) maximaal 120 dagen de grens van 150 µg/m3 te overschrijden.

Gevolgen voor je gezondheid

Iets schrijven over luchtvervuiling lukt als je er weinig verstand van hebt nog wel. Je googlet wat, je verzamelt wat data, maakt wat sommetjes etc. en dan lukt het wel om een redelijk verhaal over de omvang van de luchtvervuiling in Peking te schrijven. Ten aanzien van de gezondheidsgevolgen van de luchtvervuiling in Peking is dat toch een andere opdracht.

Wederom begon ik met googlen. Het werd mij daarbij al snel duidelijk dat zelfs de mensen die er verstand van zeggen te hebben er nog lang niet uit zijn wat de gevolgen precies zijn. Aan de andere kant lees ik op diverse websites verhalen van 10.000 - 18.000 doden in Nederland als gevolg van de luchtvervuiling. En dat terwijl de vervuiling daar veel lager is dat in Peking.

Mocht je meer willen weten over de effecten van luchtvervuiling op je gezondheid, dan heb je wellicht iets aan deze websites:

Conclusie

Mijn conclusie is dat wonen in Peking er in ieder geval voor zorgt dat je je minder zorgen hoeft te maken over zaken zoals een eventueel pensioengat, de vergrijzing of de fiscalisering van de AOW.